Haley Lu Richardson privers jus juoktis, verkti ir dar kartą juoktis