Nebedingo, gerbėjas Bingbingas Kinijai skolingas 70 mln